Základná umelecká škola Spišské Vlachy
Základná
umelecká školaSpišské Vlachy

zapis 2024

Učitelia

Mgr. Lucia Švačová - hra na klavíri / spev 

Vzdelanie- 

Konzervatórium v Košiciach – odbor spev  a odbor hra na klavíri 

Katolícka univerzita v Ružomberku – odbor špeciálna pedagogika 

Katolícka univerzita  v Ružomberku -  odbor : Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby 

Stela Ferenc Dis.art - Akordeón

Vzdelanie - 

Akordeón som začala študovať v Základnej Umeleckej škole v Krompachoch u pani učiteľky Márií Pavlikovej. 

 Po prijatí na konzervatórium Timonova 2 Košice som študovala  u pána profesora Mgr. art. Jozefa Demjana 6 rokov.