Základná umelecká škola Spišské Vlachy
Základná
umelecká školaSpišské Vlachy

zapis 2024

Učitelia

Mgr. et Mgr. art. Samuel Pavlik, DiS.art.

Riadieteľ - učiteľ hry na husle

 

Ing. Michal Dzurila

učiteľ - výtvarný odbor 

 

Mgr. Darina Dzurilová

učiteľ - výtvarný odbor 

 

Mgr. Matúš Fifík

učiteľ - hra na gitare

 

Mgr. Lucia Švačová

učiteľka - hra na klavír, spev

 

Mária Pavliková

učiteľ - hra na akordeón

 

Tomáš Cvengroš, DiS.art.

učiteľ - hra na zobcovú flautu, saxofón

 

Mgr. Anna Nehilová

učiteľka - tanečný odbor