Základná umelecká škola Spišské Vlachy
Základná
umelecká školaSpišské Vlachy

Zápis

Základná umelecká škola Spišské Vlachy

Online prihláška do ZUŠ do 14.9.2022

Online prihláška do ZUŠ

VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ ZUŠ

  Základná umelecká škola Spišské Vlachy bola na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR v roku 2020 zaradená do siete škôl na Slovensku. Zriaďovateľom je mesto Spišské Vlachy a štatutárom školy je Mgr. Samuel Pavlik, DiS.art. Škola sídli na ulici Komenského 6 v meste Spišské Vlachy. ZUŠ ponúka vzdelávanie v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore. Žiakov prijíma od piatich rokov veku dieťaťa. Poskytuje odbornú prípravu na talentové skúšky na Konzervatória, na prijímacie skúšky na stredné a vysoké školy umeleckého a pedagogického zamerania.

GDPR

GDPR

 

Zápis nových žiakov

 

Zápis žiakov pre školský rok 2022/2023 v Základnej umeleckej škole, Komenského 6, Spišské Vlachy - pavilón B. Hudobný odbor: husle, klavír, gitara, akordeón, spev, flauta, saxafón. Výtvarný odbor, Tanečný odbor.

Prihlásiť dieťa môžte osobne v ZUŠ od 13.00 - 17.00 alebo elektronicky.

-------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Oznamujeme, že od 10.01.2022 otvárame prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch podľa pôvodných rozvrhov hodín.

Prosíme o dodržiavanie doteraz platných opatrení:

1. pravidelne (ak dieťa nie je v škole viac ako tri dni) podávať vyhlásenie o bezpríznakovosti (22.94 kB) 

2. posielať dieťa do školy iba ak je zdravé a nemá nariadenú karanténu

3. používanie rúška v priestoroch školy, dezinfekcia pri vstupe

4. vstup do školy povolený iba žiakom

5. cudzím osobám vstup povolený iba so súhlasom riaditeľa

--------------------------------------------------------------------------

25.11.2021

Vyučovanie v ZUŠ Spišské Vlachy

Vyučovanie prebieha ako do dňa 25.11.2021- bez zmeny.

Ďalšie informácie u tr. učiteľov. 

--------------------------------------------------------------------------

Výsledky volieb do Rady školy z radov rodičov

 

Dňa 19. 11. 2021 sa uskutočnili voľby do Rady školy z radov rodičov v budove ZUŠ (pavilon B v ZŠ Sp. Vlachy).

 

Zvolení zástupcovia do RŠ sú:

Mgr. Bronislava Perháčová

Veronika Semanová

Volebná komisia

--------------------------------------------------------------------------

Rodičovské združenie a voľby do Rady školy

Vážení rodičia.

Dňa 19. novembra 2021 (v piatok) sa uskutočnia triedne rodičovské združenia v jednotlivých triedach v časoch, o ktorých Vás informujú triedni učitelia.

V tento deň sa uskutočnia aj voľby do Rady školy z radov rodičov v budove ZUŠ (pavilon B v ZŠ Sp. Vlachy).

 

 

 

Facebook školy

odkaz na facebook