Základná umelecká škola Spišské Vlachy
Základná
umelecká školaSpišské Vlachy

zapis 2024

Základná umelecká škola Spišské Vlachy

Online prihláška do ZUŠ

Online prihláška do ZUŠ

VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ ZUŠ

  Základná umelecká škola Spišské Vlachy bola na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR v roku 2020 zaradená do siete škôl na Slovensku. Zriaďovateľom je mesto Spišské Vlachy a štatutárom školy je Mgr. Samuel Pavlik, DiS.art. Škola sídli na ulici Komenského 6 v meste Spišské Vlachy. ZUŠ ponúka vzdelávanie v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore. Žiakov prijíma od piatich rokov veku dieťaťa. Poskytuje odbornú prípravu na talentové skúšky na Konzervatória, na prijímacie skúšky na stredné a vysoké školy umeleckého a pedagogického zamerania.

GDPR

GDPR

 

Zápis nových žiakov

 

Zápis žiakov pre školský rok 2024/2025 v Základnej umeleckej škole, Komenského 6, Spišské Vlachy - pavilón B. Hudobný odbor: husle, klavír, gitara, akordeón, spev, flauta, saxafón. Výtvarný odbor, Tanečný odbor.

Prihlásiť dieťa môžte osobne v ZUŠ od 13.00 - 17.00 alebo elektronicky.

 

 Začni chodiť do Hudobného odboru 

Klavír, Gitaru, Husle, Akordeón, Flautu, Spev

a

Tanečnú alebo Výtvarnú máš ZDARMA!

 

Najlacnejšie školné v okrese!

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Facebook školy

odkaz na facebook