Základná umelecká škola Spišské Vlachy
Základná
umelecká školaSpišské Vlachy

zapis 2024

Prípravné štúdium

   Úlohou prípravného štúdia je rozvíjať hudobné aktivity dieťaťa a pripraviť východiská pre úspešné štúdium hry na zvolenom nástroji.  Vyučovanie vychádza z detskej zvedavosti, hravosti, pohybovej aktivity, tvorivosti.  Základom je cítenie pulzácie v hudbe, cítenie doby, rytmu, rozlíšenie dlhších a kratších tónov a melodickej línie  cez riekanky, detské piesne a hrou na melodicko-rytmických nástrojoch. Hudobno-náukové pojmy  vyvodzovať  len zo zážitku a skúseností  z  hudobných činností.

Prípravné štúdium sa organizuje v dvoch variantoch:

   Variant A pre deti 5 – 6- ročné, trvá dva roky. V prvom roku prvý polrok 2- krát v týždni prípravná hudobná výchova. V druhom polroku  raz v týždni prípravná hudobná výchova  a druhá hodina je príprava k hre na hudobnom nástroji. V druhom roku 1-x v týždni prípravná hudobná výchova a 1-x príprava hry na hudobnom nástroji.

   Variant B pre deti 6 – 7- ročné, trvá 1 rok. Prvý polrok 2 razy  v týždni prípravná hudobná výchova,  druhý polrok raz v týždni prípravná hudobná výchova a raz v týždni príprava k hre na hudobnom nástroji.