Základná umelecká škola Spišské Vlachy
Základná
umelecká školaSpišské Vlachy

zapis 2024

Výtvarný odbor

  Výtvarné umenie je také staré, ako ľudstvo samo. Už od dávna ním človek zachytával nielen dôležité udalosti, ale ním aj skrášľoval seba a svoje prostredie, vytváral úžitkové predmety dennej potreby. 

  Dnes sa toto umenie posunulo do novej etapy: okrem kresby a maľby (obrazy v galériách ale aj v domácnostiach, grafity, kulisy, ...), priestorovej tvorby sa s ním stretávame na každom kroku či už vo forme dizajnu (obaly tovarov, móda, rôzne tvary nábytku a úžitkových predmetov, dopravné prostriedky, ...), grafiky (plagáty, bilbordy, potlače textilu, ...), architektúry (domy, mosty, záhrady, ...), sochárstva (busty, plastiky, stĺpy, ...), digitálnych technológii (fotografia, video, film, ...) alebo vo forme kultúrneho vyžitia (galérie, výstavy, ...).

  Naša základná umelecká škola, aby sa prispôsobila potrebám dnešnej doby, ponúka vo výtvarnom odbore: Akcie a projekty viazané na plochu, Akcie performance a projekty viazané na priestor, Fotografia, Fotografia a film, Grafika, Grafický dizajn, Dekoratívne činnosti, Dizajn, Inštalácia v priestore, Interpretácie a komunikácie výtvarného diela, Krajinná tvorba, Kresba, Ľudové umelecké techniky, Maľba, Modelovanie a práca s materiálom, Počítačová grafika, Sochárstvo, Štúdie a analýzy zobrazovania vizuálnej skutočnosti so zreteľom na základné štúdium vyjadrovacích prostriedkov, Štúdium výtvarných prostriedkov a kompozícia, Telová tvorba, Textil, Tvorba objektu, Tvorba prostredia, Tvorba šperkov a odevu, Typografia, Video, Vybrané state z dejín umenia, Základy architektonickej tvorby.

  Žiaci sa zúčastňujú výtvarných súťaží a prezentujú sa výstavami v galériách. Výtvarný odbor ponúka tiež prípravu žiakov a študentov na talentové skúšky na stredné a vysoké školy. Výtvarný odbor spolupracuje aj s hudobným a tanečným odborom pri spoločných podujatiach v rámci školy i mesta. 

 

Vyučujúci: Ing. Michal Dzurila

Vzdelanie:

  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta,  odbor: Výtvarná výchova

  • Technická univerzita v Košiciach, Katedra inžinierskej pedagogiky

  • Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, odbor: Financie, bankovníctvo a investovanie

  •  

Vyučujúci: Mgr. Darina Dzurilová

Vzdelanie: