Základná umelecká škola Spišské Vlachy
Základná
umelecká školaSpišské Vlachy

zapis 2024

O Nás

  Základná umelecká škola Spišské Vlachy bola na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR v roku 2020 zaradená do siete škôl na Slovensku. Zriaďovateľom je mesto Spišské Vlachy a štatutárom školy je Mgr. Samuel Pavlik, DiS.art. Škola sídli na Ulici Komenského 6 v meste Spišské Vlachy. ZUŠ ponúka vzdelávanie v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore. Žiakov prijíma od piatich rokov veku dieťaťa. Poskytuje odbornú prípravu na talentové skúšky na konzervatória, na prijímacie skúšky na stredné a vysoké školy umeleckého a pedagogického zamerania.