Základná umelecká škola Spišské Vlachy
Základná
umelecká školaSpišské Vlachy

zapis 2024

Tanečný odbor

   V tanečnom odbore sú žiaci zaradení do skupín podľa veku a schopností. Činnosť je zameraná na všestranný harmonický telesný aj duševný
rozvoj: správne držanie tela, estetiku v pohybe, rytmiku, dynamiku a obratnosť.

  Tanečný odbor sa špecializuje tiež na ľudové umenie, kultúru, zachovávanie regionálnych tradícií. Činnosť spočíva v zachovávaní a odovzdávaní regionálnych tradícií cez ľudové riekanky, vyčítanky, hry, piesne, tance, obradové zvyky, odev.

  Prezentácia činností sa realizuje pod názvom Detský folklórny súbor Radosť.

 

Vyučujúca: Mgr. Anna Nehilová


  Učiteľka 1.-4./ VYV, od roku 2000 v ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy, do roku 2020 zároveň
vedúca záujmových útvarov v CVČ Spišské Vlachy, vedúca DFS Radosť, ktorý je v súčasnosti
súčasťou tanečného odboru v ZUŠ Spišské Vlachy.