Základná umelecká škola Spišské Vlachy
Základná
umelecká školaSpišské Vlachy

zapis 2024

Učitelia

Anna Nehilová


  Učiteľka 1.-4./ VYV, od roku 2000 v ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy, do roku 2020 zároveň
vedúca záujmových útvarov v CVČ Spišské Vlachy, vedúca DFS Radosť, ktorý je v súčasnosti
súčasťou tanečného odboru v ZUŠ Spišské Vlachy.