Základná umelecká škola Spišské Vlachy
Základná
umelecká školaSpišské Vlachy

zapis 2024

Hra na husliach

  Husle  sa začali tešiť veľkej obľube začiatkom 17.stor. , majú široké vyjadrovacie možnosti technické i emocionálne. Husle sú nástrojom, ktorý je možné využiť vo všetkých oblastiach kultúrneho života. Sú obľúbené ako sólový nástroj so sprievodom, sú neodmysliteľnou súčasťou  symfonického orchestra, hrajú v ľudových súboroch, v džezových i trampských kapelách. Sú vhodné i pre domáce muzicírovanie. Umožňujú každému uplatniť sa  podľa jeho schopností, zručností a záujmov. Hre na husliach sa môže venovať každý - dôležitý je kladný vzťah k hudbe a k nástroju.

  Žiak sa počas štúdia zapája do komornej hry a taktiež do  hry v ľudovej hudbe.

 

Vyučujúci: Mgr. Samuel Pavlik, DiS. art.

Vzdelanie: Konzervatórium Košice - Hra na husliach

                    UK Bratislava - Pedagogická fakulta - hudobné umenie - hra na husliach

                    KU Ružomberok - Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby - hra na husliach

                    Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University - Hudobné umenie - hra na husliach