Základná umelecká škola Spišské Vlachy
Základná
umelecká školaSpišské Vlachy

Zápis

Hra na klavíri

  V súčasnosti v rebríčku záujmu o hru na hudobný nástroj vedie klavír. Ani s príchodom modernej hudby sa klavír neocitol v úzadí, práve naopak. Klavír je mimoriadne obľúbený nástroj.Môžete ho počuť vo viacerých hudobných štýloch pre jeho vynikajúci zvuk, ktorý v mnohých ľuďoch evokuje zaujímavý pocit.  Dokonca je považovaný za najslávnejší hudobný nástroj. Klavír má všestranné použitie. To znamená, že ho môžeme považovať za sólový nástroj, sprievodný, aj ako súčasť orchestru.  Je to  klávesový hudobný nástroj, ktorý poskytuje široký tónový rozsah s pružným a citlivým ovládaním  tempa a zvuku.

 Cieľom tohto odboru je :

 •  vzbudiť lásku k hudbe a k nástroju,

 • rozvíjať tvorivý a interpretačný potenciál žiaka podľa individuálnych dispozícií,

 • orientovať sa v hre z nôt,

 • naučiť žiaka hrať na nástroji, rozvíjať techniku hry,

 • rozvíjať sluchovú sféru ako hlavný prvok hudobného prejavu,

 •  používať pedál v rôznych tempách,

 • pestovať zmysel pre súhru prostredníctvom 4-ručnej a komornej hry, prípadne ľahkých klavírných sprevodov,

 • naučiť sa  ovládať hru v rôznych hudobných štýloch.

Vyučujúca : Mgr. Lucia Švačová

Vzdelanie:

 • Konzervatórium v Košiciach – odbor: Spev a odbor: Hra na klavíri

 • Katolícka univerzita v Ružomberku – odbor: Špeciálna pedagogika

 • Katolícka univerzita v Ružomberku - odbor : Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby